Comunicados CCOO ERE Convenio Comité de Empresa Negociacións Dirección de Empresa Publicacións Conflicto Colectivo Demandas Tragsatec Mobilizacións Despedimentos Denuncias Formación FAS Acordos Axudas Eleccións Notas de prensa Sentenzas #StopEreTragsa Sección Sindical Folga Tragsa A Coruña Información Inspección de traballo #Eleccións2016 Permisos #9X Concentración Convocatorias Lexislación Reclasificación #555Readmisión Comisión Reclasificación FAV Grupo Tragsa Tecniberia SIMA Actas Igualdade Propostas RSE Reunións Xornada laboral 8 de marzo Comisión de Igualdade Contratacións Incremento salarial PAF Patronal Plan Viabilidade 2015 dia da muller Comisión Formación Comisión Interministerial Datos económicos Generalitat Valenciana Informes LGPE Medios Comunicación Mobilización Nomeamentos PIF Prestacións Reuniones SEPI Seguridade e Saúde Vídeo Xustiza #25N Asamblea Atrasos BOE Campañas Carteles Comisión FAV Comité Intercentros Concilación Contra a violencia de Xénero DPO Dereitos laborais Dietas Dirección Empresa Elvira Rodríguez Escritos Igualdade salarial Ministerio Organigrama Paga Extra Petición información Queixas Regulamentos Reservas Mariñas Resolucións Sabías que...? Seguridad y Salud Seguridade Social Sollicitudes UGT Vacantes 1 de maio Andalucía Art. 41 Art. 64 Banco Alimentos Banco Bebes. Calendario Laboral Comfia Comité Coruña Cuestionarios Despidos Dimisións Documentos Día de Emprego público Encomendas de Xestión Enlaces Excedencia Fichaxe Gaceta Sindical Gardacostas Grupos Parlamentarios Guías Horas Extra LPXE Manifesto Normativas Notificacións Oficinas Partes Actividade Plenario RLT RR.HH. Redución xornada Representación Sindical Estatal. Representates dos traballadores Riscos Sicosioais Salas de Lactación Solidaria Subcontratacións TX Europeo Tarifas Tasa de Reposición Transformación de contratos Valencia Verán. Xubilacións Xunta de Galicia Xuntanzas Ébola Órgano Representación Estatal

lunes, 14 de noviembre de 2016

Reunión da RSE do 8 de noviembro 2016

Informamos dos seguintes asuntos tratados na reunión entre a Representación Sindical Estatal (RSE) e a dirección de empresa o pasado 8 de novembro de 2016
 • Información sobre a Lei de Reforma do Sector Público. Afectación que pode ter esta Lei sobre os medios propios das Administracións Públicas e sobre o Grupo Tragsa en particular
 • Datos económicos a setembro de 2016. Incremento da produción e marxe directo en relación ao orzamento e ao mesmo trimestre do exercicio 2015. Substitución de persoal indefinido por eventual e precarización de emprego.
A proposta de CCOO Tragsatec tratáronse os seguintes asuntos:
 • I Convenio Colectivo Tragsatec e plan de estabilidade de emprego. Solicitude de apertura de mesa de negociación para o I Convenio Colectivo de Tragsatec e dun novo plan de estabilidade de emprego. Empresa disposta a negociar.
 • Convenio Colectivo de empresas de enxeñarías e oficinas de estudos técnicos.  Tras a recente firma do Convenio, solicitamos que a empresa faga os cambios contractuais precisos para que o mesmo sexa de aplicación ao persoal incorporado desde o 1 de xaneiro de 2015 do mesmo xeito que o resto de persoal.
 • Permiso retribuído por hospitalización de familiares (alta hospitalaria sen alta médica). Solicítase que este permiso non se extinga coa alta hospitalaria se non hai alta médica dando cumprimento a recentes sentenzas xudiciais.
 • Cotización á Seguridade Social do persoal indefinido non fixo. Solicítase que a cotización deste colectivo sexa a de persoal indefinido e non temporal.
 • Ampliación do FAS a todo o persoal por sentenza da Audiencia Nacional. Establécese un prazo ata o 18 de novembro de 2016 para que o persoal temporal, indefinidos non fixos, persoal de buques e reservas mariñas poidan acollerse voluntariamente ao FAS e permitan a detracción da correspondente achega nas súas nóminas.
 • Redución de xornada por coidado de menores e familiares. Solicítase que as novas solicitudes e cambios de porcentaxe de redución sexan de aplicación dende a data indicada pola persoa interesada e non desde o 1 do mes anterior ou posterior. A empresa estudará cada caso.
 • Adaptación do proceso de selección e contratación á lexislación vixente. Solicítase que a empresa cumpra o establecido en convenio para procesos de selección e contratación. A empresa afirma que xa cumpre a pesar de ter 9 sancións de Inspección de Traballo por infraccións nesta materia.
 • Sentenza do TJUE de data 14 de setembro de 2016. Asunto C- 596/14. Solicítase o recoñecemento de dereito ao persoal temporal de cobrar a mesma indemnización por finalización da relación laboral que o persoal indefinido.
 • Regulamentos de Comisións estatais de Formación e Reclasificación. Solicítase acordar un regulamento de funcionamento para ambas comisións.

 • Atrasos subida 1%. Procederase ao abono coa nómina de novembro ou a principios de decembro.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Faite participe e escribe o teu comentario.
A publicación dos comentarios están suxetos a moderación.