Comunicados CCOO ERE Convenio Comité de Empresa Negociacións Dirección de Empresa Publicacións Conflicto Colectivo Demandas Tragsatec Mobilizacións Despedimentos Denuncias Formación FAS Acordos Axudas Eleccións Notas de prensa Sentenzas #StopEreTragsa Sección Sindical Folga Tragsa A Coruña Información Inspección de traballo #Eleccións2016 Permisos #9X Concentración Convocatorias Reclasificación #555Readmisión FAV Grupo Tragsa Lexislación Tecniberia Comisión Reclasificación SIMA Actas Igualdade Propostas RSE Reunións 8 de marzo Comisión de Igualdade Contratacións PAF Patronal Plan Viabilidade 2015 dia da muller Comisión Formación Comisión Interministerial Datos económicos Generalitat Valenciana Incremento salarial Informes Medios Comunicación Mobilización Nomeamentos PIF Prestacións Reuniones SEPI Seguridade e Saúde Vídeo Xustiza #25N Asamblea BOE Campañas Carteles Comisión FAV Comité Intercentros Concilación Contra a violencia de Xénero DPO Dereitos laborais Dietas Elvira Rodríguez Escritos Igualdade salarial LGPE Ministerio Organigrama Paga Extra Petición información Queixas Regulamentos Resolucións Sabías que...? Seguridad y Salud Seguridade Social Sollicitudes UGT Vacantes Xornada laboral 1 de maio Andalucía Art. 41 Art. 64 Atrasos Banco Alimentos Banco Bebes. Calendario Laboral Comfia Comité Coruña Cuestionarios Despidos Dimisións Dirección Empresa Documentos Día de Encomendas de Xestión Enlaces Excedencia Gaceta Sindical Gardacostas Grupos Parlamentarios Guías Horas Extra Manifesto Normativas Notificacións Oficinas Partes Actividade Plenario RLT RR.HH. Redución xornada Representación Sindical Estatal. Representates dos traballadores Reservas Mariñas Riscos Sicosioais Salas de Lactación Solidaria Subcontratacións TX Europeo Tarifas Tasa de Reposición Transformación de contratos Valencia Verán. Xubilacións Xunta de Galicia Xuntanzas Ébola Órgano Representación Estatal

jueves, 21 de junio de 2018

Resumen da reunión da comisión de formación do 12/06/2018

Nesta ligazón podedes descargar o comunicado da Sección Sindical Estatal de CCOO de Tragsatec, contendo información relativa á reunión da Comisión de Formación de data 12 de Xuño de 2018, na que se trataron os seguintes puntos: 
 • Proposta de Itinerarios Formativos. 
 • Formación do Persoal de Reservas Mariñas. 
 • Desprazamento ao centro de formación de empresa desde o domicilio particular. 
 • Balance persoal formado no Plan Anual de Formación 2017. 

No comunicado tedes información máis detallada sobre os puntos citados.

Se tedes algunha dúbida ou consulta non dubidedes en poñervos en contacto connosco na nosa dirección de correo habitual ou con calquera representante de CCOO no voso centro de traballo.

miércoles, 20 de junio de 2018

CCOO logra que os permisos se computen desde o primeiro día laborable


Como xa informamos o pasado mes de maio, desde CCOO interpuxemos unha demanda de conflito colectivo ante a Audiencia Nacional para que a empresa asuma o criterio establecido polo Tribunal Supremo en data 13 de febreiro de 2018, e que consiste en que o primeiro día de cómputo dos permisos retribuídos debe ser o primeiro día laborable tras o feito causal, aínda que devandito permiso se compute en días naturais.

A sentenza de data 15 de xuño de 2018 emite o seguinte fallo: ”Previa estimación da excepción de inadecuación de procedemento respecto da segunda das peticións da demanda deducida por CGT, e con desestimación da devandita excepción respecto do resto, estimamos totalmente a demanda deducida por CCOO e parcialmente a deducida por CGT fronte a TRAGSATEC, á que se adheriron UGT, COBAS E CSIF, declaramos o dereito das traballadoras e traballadores de TRAGSATEC a que o "dies a quo" do cómputo dos permisos retribuídos regulados nos apartados b), c) e e) do artigo 6 do Acordo de Homologación de condicións para o persoal de Tragsatec, nos casos en que o feito causante do permiso suceda en día non laborable para o traballador ou traballadora teña que iniciarse no primeiro día laborable seguinte para o mesmo, e en consecuencia condenamos á empresa para estar e pasar por esta declaración”. É dicir, estima totalmente a demanda presentada por CCOO e recoñece o dereito a que se aplique a doutrina do Tribunal Supremo aos seguintes permisos do artigo 6 do Acordo de Homologación de Condicións

 • Accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que requira repouso domiciliario de parentes ata segundo grao. 
 • Nacemento de fillos e fillas. 
 • Matrimonio de familiares. viernes, 8 de junio de 2018

A Audiencia Nacional dá a razón a CCOO no conflito colectivo sobre a reclasificación profesional do persoal de Tragsatec

Como vos informamos o 23 de marzo de 2018CCOO interpuxo Demanda de Conflito Colectivo ante a Audiencia Nacional en materia de Reclasificación, celebrándose o xuízo o pasado 30 de maio. 

A sentenza de data 4 de xuño de 2018, é estimatoria en parte para CCOO en dúas das súas tres pretensións:
 • Recoñécese o dereito da parte social na Comisión de Reclasificación de analizar e debater sobre cada unha das solicitudes de reclasificación presentadas. Iso con independencia de que o informe da empresa sexa favorable ou desfavorable, é dicir, ainda que o responsable directo da persoa solicitante emita un informe en que negue a reclasificación, a Comisión ten a obriga de analizar a solicitude, así como a documentación aportada; co fin de determinar se se realizan traballos de categoría superior. 
 • Recoñécese o dereito das persoas afectadas polo conflito a que a empresa solicite ao Ministerio de Facenda o informe descrito na Lei 3/2017, do 27 de xuño de Orzamentos Xerais do Estado, a ampliación da masa salarial no momento que se determine a reclasificación dunha persoa a unha categoría superior, así como que se lle recoñeza a nova categoría a nivel económico e administrativo se o informe é favorable e en consecuencia condena á empresa a pagar ao persoal afectado as cantidades pendentes de abono
 • Estímase en parte a pretensión da Avogacía do Estado en canto a que a reclamación de atrasos se produza unicamente desde un ano antes da data de presentación da solicitude de mediación (6 de febreiro de 2018), en contra da petición de CCOO que se recoñecese desde un ano antes da data de solicitude de reclasificación da persoa interesada, sen prexuízo do que se estableza en calquera outro conflito noutra instancia, vía demanda colectiva ou individual. 
O persoal afectado por este conflito é: 

 • O que foi reclasificado pola Comisión desde o 1 de xaneiro de 2012. 
 • O que presentou a súa solicitude á Comisión e está pendente de Reclasificación ou estudo desde o 1 de xaneiro de 2012. 
 • O que puidese presentar a súa solicitude ou ser reclasificado nun futuro. 


Aínda que estamos moi satisfeitos co fallo da Audiencia Nacional, tras anos de loita ante a actitude mostrada pola Dirección, o seu nulo interese en tratar con seriedade as reclamacións do persoal e sobre todo polo prexuízo causado ao persoal que realiza tarefas de categoría superior; temos que indicarvos que esta sentenza non é firme e a empresa poderá presentar recurso de Casación ante o Tribunal Supremo, no prazo de CINCO DÍAS hábiles desde a notificación da mesma. Nuns días coñeceremos se decide presentar recurso ou asume a sentenza. En base a iso estudaremos as diferentes vías de actuación para que o persoal afectado teña o recoñecemento económico e administrativo que merece,