Comunicados CCOO ERE Convenio Comité de Empresa Negociacións Dirección de Empresa Publicacións Conflicto Colectivo Demandas Tragsatec Mobilizacións Despedimentos Denuncias Formación FAS Acordos Axudas Eleccións Notas de prensa Sentenzas #StopEreTragsa Sección Sindical Folga Tragsa A Coruña Información Inspección de traballo #Eleccións2016 Permisos #9X Concentración Convocatorias Lexislación Reclasificación #555Readmisión Comisión Reclasificación FAV Grupo Tragsa Tecniberia SIMA Actas Igualdade Propostas RSE Reunións Xornada laboral 8 de marzo Comisión de Igualdade Contratacións Incremento salarial PAF Patronal Plan Viabilidade 2015 dia da muller Comisión Formación Comisión Interministerial Datos económicos Generalitat Valenciana Informes LGPE Medios Comunicación Mobilización Nomeamentos PIF Prestacións Reuniones SEPI Seguridade e Saúde Vídeo Xustiza #25N Asamblea Atrasos BOE Campañas Carteles Comisión FAV Comité Intercentros Concilación Contra a violencia de Xénero DPO Dereitos laborais Dietas Dirección Empresa Elvira Rodríguez Escritos Igualdade salarial Ministerio Organigrama Paga Extra Petición información Queixas Regulamentos Reservas Mariñas Resolucións Sabías que...? Seguridad y Salud Seguridade Social Sollicitudes UGT Vacantes 1 de maio Andalucía Art. 41 Art. 64 Banco Alimentos Banco Bebes. Calendario Laboral Comfia Comité Coruña Cuestionarios Despidos Dimisións Documentos Día de Emprego público Encomendas de Xestión Enlaces Excedencia Fichaxe Gaceta Sindical Gardacostas Grupos Parlamentarios Guías Horas Extra LPXE Manifesto Normativas Notificacións Oficinas Partes Actividade Plenario RLT RR.HH. Redución xornada Representación Sindical Estatal. Representates dos traballadores Riscos Sicosioais Salas de Lactación Solidaria Subcontratacións TX Europeo Tarifas Tasa de Reposición Transformación de contratos Valencia Verán. Xubilacións Xunta de Galicia Xuntanzas Ébola Órgano Representación Estatal

viernes, 21 de noviembre de 2014

Convocatoria Comisión de Reclasificación

A empresa acaba de convocar á Comisión Estatal de Reclasifiación para o próximo 16 de decembro. 

Este é o procedemento aprobado para aqueles que estedes interesados en solicitar unha reclasificación profesional:


PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

1.- El trabajador cumplimentará el formulario de solicitud de reclasificación, según el modelo aprobado por esta Comisión (Acta nº7 ORET, de 26/01/06 -Anexo III), indicando claramente la categoría profesional que solicita, en función de los trabajos que desarrolla (art. 17 del XIV Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos y Acta nº 7 ORET, de 26/01/06. Anexo I). El trabajador podrá adjuntar a la solicitud de reclasificación cualquier documento que acredite que realiza las funciones y trabajos declaradas en la mencionada solicitud. 
2.- La solicitud será presentada al Comité de Empresa o Delegado de Personal para su visto bueno. 
3.- El Comité de Empresa o Delegado de Personal, en su caso, remitirán la solicitud de reclasificación del trabajador con su visto bueno, a la Dirección Técnica y a la Delegación Autonómica correspondiente. 
4.- La Dirección Técnica, en su caso la Unidad Organizativa, emitirá un informe en el modelo oficial (Acta nº7 ORET, de 26/01/06 - Anexo II), sobre las funciones y actividades desarrolladas por el trabajador. La Dirección Técnica, en su caso la Unidad Organizativa correspondiente, en el plazo máximo de una semana desde la recepción de la solicitud, remitirá a la Dirección de Recursos Humanos la solicitud del reclamante, así como el informe de funciones y actividades emitido por la misma. 
5.- Con la periodicidad acordada y siempre que existan reclamaciones para su estudio, la Comisión de Reclasificación se reunirá para revisar la adecuación de la categoría profesional de cada trabajador solicitante a las actividades que realiza en la Organización.  
Analizada la mencionada información y contrastada la adecuación de la categoría asignada o la idoneidad del cambio solicitado, se levantará acta de la decisión adoptada y se emitirá un comunicado al trabajador afectado con la resolución de su solicitud.


Os que traballedes fora da rede Tragsa (Oficinas cliente) e precisedes os anexos, poñédevos en contacto con nos (tragsatec-galicia@comfia.ccoo.es) e volos enviamos por correo electrónico.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Faite participe e escribe o teu comentario.
A publicación dos comentarios están suxetos a moderación.